• 【Mini 手作鮮食堂】櫻桃鴨肉片 Duck 肉乾 零食 精裝禮盒
  NT$ 750
 • 【Mini 手作鮮食堂】低敏鴨胗球 Duck Gizzard 潔牙 零食 精裝禮盒
  NT$ 750
 • 【Mini 手作鮮食堂】香香豬里肌 Pork 肉乾 零食精裝禮盒
  NT$ 750
 • 【Mini 手作鮮食堂】嚼嚼豬耳朵 Pig Ear 潔牙 零食 精裝禮盒
  NT$ 750
 • 【Mini 手作鮮食堂】黃金鮮魚乾 Dried Fish 肉乾 零食 精裝禮盒
  NT$ 750
 • 【Mini 手作鮮食堂】蜂巢脆牛肚 Fripe 潔牙 零食 精裝禮盒
  NT$ 850